Preview Mode Links will not work in preview mode

Tågsemester

Feb 8, 2018

Tågsemesterpodden vill inspirera till hållbart och underbart resande och tycker att tågresor är roligare och bättre än andra resor. Min gäst är Helena som planerar att resa till Venedig med sin femtonårige son på sportlovet enligt ett koncept hon redan testat tre gånger. Först kommer vi in på att leva och...